cz deRoční příspěvky na rok 2019

Vážení členové,

vstoupili jsme do roku 2020, který je již sedmadvacátým v klubové historii a pevně věříme, že bude v řadě ohledů významným. Jedním z významných bodů je, že provoz celého golfového areálu včetně restaurace bude od letošní sezóny pod hlavičkou:

Golf Areál Luby-Schönbach, s.r.o.

Pro Vás, jako členy se nic nemění, jen věříme, že tento krok přinese další rozvoj našeho areálu.

Nyní nám dovolte Vám všem do roku 2020 popřát hodně zdraví, klidu, osobní, rodinné i pracovní pohody, splnění všech přání, golfové úspěchy, ale i přiměřenou dávku štěstí.

Nyní k příspěvkům na rok 2020, které jsou splatné k 31.1.2020.:

Roční příspěvky 2020 (hrací i klubový) – řádný člen Kč 7.500,-
Roční příspěvky 2020 (hrací i klubový) – děti do 18 let Kč 1.900,-
Studenti 2020 – do 26 let dle předložení stud. průkazu Kč 2.500,-
Důchodci 2020 (hrací i klubový) Kč 5.000,-
Roční vzdálené členství na rok 2020 Kč 4.000,-

Číslo účtu: 806233399/0800, VS: 032xxxx (členské číslo) nebo RČ

Členské poplatky prosím uhraďte nejpozději do 31.1.2020 na výše uvedený účet nebo v hotovosti u paní G. Ptáčkové. Platby kartou u ročních příspěvků do klubu nejsou možné.

Pokud nebude poplatek zaplacen do tohoto data, bude provedena blokace na serveru ČGF – viz stanovy a podmínky ČGF.

Odblokování bude provedeno až na základě uhrazení všech poplatků.

Pro případné dotazy mě kontaktujte na info@golfluby.cz nebo na tel.: 721 313 075.

Veškeré informace a zprávy o hratelnosti hřiště můžete sledovat na www.golfluby.cz a také na

stránkách facebooku www.facebook.com/GolfArealLuby.

Provoz golfové restaurace na stránkách www.restaurace-golfluby.cz

Ptáčková Gabriela
v z. Golf Club Luby

1.7.

V pondělí 6.7. pořádáme FOURSOME

1.7.

V sobotu 4.7. se koná vinařský golfový turnaj. Přihlášky na www.cgf.cz. Hřiště volné po 14:00 hodině.

10.6.

Každý pátek od 17:00 se konají dětské tréninky

26.5.

Ceny jarního denního fee jsou platné do konce května 2020.

26.5.

Recepce golfu již uvnitř klubovny, jako bylo dříve. Také vnitřní prostory restaurace jsou již v provozu. Předem děkujeme, že při vstupu i v ně klubovny-restaurace dodržujete nařízení MZČR.